DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


Krot of Kans

Met het project Krot of Kans zijn afgelopen jaren vanuit diverse huizen, wijken en plaatsen de mogelijkheden en kansen geanalyseerd die zich voordoen in de ‘top krimpregio’ Zeeuws-Vlaanderen. Nu eens niet bepaald door van buitenaf naar de leefomgeving kijken, maar van binnenuit. Vier keer vier maanden bewoont een bont gezelschap een leegstaand huis in de gemeenten Sluis, Terneuzen of Hulst. Ter plekke kijken de tijdelijke bewoners waar de kansen in de directe omgeving liggen. Met de ervaringen vanuit Zeeuws Vlaanderen wordt nu de anticipeer-regio Schouwen-Duiveland onder de loep genomen.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

CBK Zeeland is initiator van 'Krot of Kans' en heeft hierbij vele lokale partners gevonden zoals gemeente, wooncoorporaties, ondernemers, buurthuizen en mede buurtbewoners. CBK coördineert het project en stelt de gastenlijst samen. De partners van 'Krot of Kans Schouwen-Duiveland' zijn tot op heden: provincie Zeeland, Gemeente Schouwen-Duiveland, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Ministerie Infrastructuur en Milieu, wooncoorporatie Zeeuwland en lokale ondernemers en inwoners.

Krot of Kans

Kunstenaar(s): Anita Pantus, Annemiek Jongenelen, Anne Pastors, Brigitte van Bakel, Dirk-Jan Gjeltema, Gerco de Ruijter, Gine Vredeveld, Inge Hoonte, Jos Willemsen, Kaspar Zinsmeister, Marjan van den Bos, Marjolijn Boterenbrood, Ri-Jeanne Cuppens, Rosalinde van Ingen Schenau, Zazone, en nog veel meer
2014
Locatie(s): Zeeuws Vlaanderen, Schouwen-Duiveland

Opdrachtgever: CBK Zeeland
Bemiddelaar: CBK Zeeland

Marjolein Boterenbrood, Zonder titel (2014)
Zonnemaire CBK Zeeland, Krot of Kans (2014)

CBK Zeeland, Krot of Kans (2014)