DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


Homomonument

Het Homomonument is het eerste monument voor homoseksuelen ter wereld. Het werk markeert ook een belangrijke stap in de ontwikkeling van Karin Daan als beeldend kunstenaar. Het monument kan bestempeld worden als ‘omgevingskunstwerk’ omdat het volledig is ingepast in de omgeving. Maar door er een symbolische betekenis aan toe te voegen week Daan af van de gangbare opvattingen binnen de omgevingskunst. Het monument bestaat uit drie marmeren driehoeken die samen een grotere driehoek vormen. Daan koos voor het motief van de roze driehoek omdat het gebruikt werd als een onderscheidingsteken in concentratiekampen. Na de oorlog handhaafde de homobeweging het teken en gaf het een nieuwe inhoud, die van zelfbewustzijn en trots. In de drie punten van één grote roze driehoek, die is aangegeven als contour in het wegdek, zijn drie marmeren driehoeken aangebracht. Elk van de driehoeken is gericht op plekken in de stad die belangrijk zijn voor de homobeweging. Een ervan ligt in de knik van de kadewand van de Keizersgracht en daalt trapsgewijs af tot een boven het water hangend ‘terras’. Op dit deel, dat naar het Nationale Monument op de Dam wijst, worden regelmatig bloemen neergelegd als eerbetoon aan aidsslachtoffers. Een andere driehoek is opgenomen in de bestrating, en bevat de tekst ‘NAAR VRIENDSCHAP ZULK EEN MATELOOS VERLANGEN’ die afkomstig is uit een gedicht van Jacob Israël de Haan, de eerste Nederlandse auteur die voor zijn homoseksualiteit uitkwam. De derde driehoek, die wordt gebruikt tijdens evenementen, ligt boven straatniveau en wijst naar het nabijgelegen COC.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

-

Homomonument

Kunstenaar(s): Karin Daan
1987
Locatie(s): Westermarkt, Amsterdam, Noord-Holland

Opdrachtgever: Stichting Homomonument / Gemeente Amsterdam
Bemiddelaar: Geen

Karin Daan, Homomonument (1987)
Westermarkt, Amsterdam, Noord-Holland Geen, Homomonument (1987)
Karin Daan, Homomonument (1987)
Geen, Homomonument (1987)