DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


Fragment van een Huiskamer, Verkleind naar 88%

Uitkijkend over het water staan twee figuren die doen denken aan de archaïsche Griekse kouroi. Ze bevinden zich aan de rand van het Tegelbergplein op het eiland Sporenburg. De beelden staan op een tafel, erachter staat een leunstoel en voor de tafel staat een ‘dubbele emmer’. De scène is een kopie in gietijzer van een fragment uit ‘Zelfportret als Gebouw’, een veelomvattend werk waar Manders sinds 1986 aan werkt. Het is een fictief gebouw dat voortdurend aan verandering onderhevig is, en waarvan de inrichting fungeert als middel om ervaringen, herinneringen, verlangens en het onderscheid tussen feit en fictie op een poëtische wijze te analyseren en te ordenen.
De onderdelen waarmee het werk voor het Tegelbergplein is opgebouwd zijn vaste elementen binnen het oeuvre van Manders. Ook het principe van veranderende stilstand is hier aanwezig. De twee figuren zijn niet identiek, maar verbeelden twee opeenvolgende momenten van één en dezelfde figuur. Het minieme verschil in houding is te wijten aan ongeveer één seconde tijdsverschil. Hetzelfde geldt voor de emmer waarvan niet twee exemplaren zijn afgebeeld maar slechts één in twee momenten. In tegenstelling tot de figuren zijn deze twee momentopnamen in elkaar verweven. De verkleining van 88 procent is volgens de kunstenaar eerder voelbaar dan zichtbaar en werkt daarom vervreemdend. Toen Manders het ontwerp voor het plein had gezien besloot hij om het beeld aan de rand te plaatsten, waardoor het zich op die manier eerder zou gedragen als een bezoeker, terwijl tegelijkertijd de leegte van het plein niet zou worden doorbroken.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

-

Fragment van een Huiskamer, Verkleind naar 88%

Kunstenaar(s): Mark Manders
2001
Locatie(s): P.E. Tegelbergplein, eiland Sporenburg, Amsterdam, Noord-Holland

Opdrachtgever: Werkgroep Kunst Oostelijk Havengebied
Bemiddelaar: Geen

Mark Manders, Fragment van een Huiskamer, Verkleind naar 88% (2001)
Geen, Fragment van een Huiskamer, Verkleind naar 88% (2001)