DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


Formule B

Schrijven met lucht. Alleen Job Koelewijn (1962) lijkt dit te kunnen verzinnen. De man die een voorstander is van vluchtige kunst kiest daar secuur zijn materialen op uit, met als gevolg dat onorthodoxe materialen als deodorant, babypoeder en bouillon zijn handelsmerk zijn geworden. In 2001 voegde hij hier een nieuw materiaal aan toe: lucht. Sindsdien ontdek je, lopend langs de waterkant van de Westersingel, bellen aan het wateroppervlak die letters en woorden vormen. Over een lengte van 45 meter staat er in kapitalen geschreven: 'No matter - try again - fail again - fail better'. De tekstregel is niet continu zichtbaar maar verschijnt en verdwijnt telkens, waardoor de efemere kwaliteiten van het werk en het verstrijken van de tijd ervaarbaar wordt. Dit ervaarbaar maken van het moment deed Koelewijn ook in zijn installatie 'Cinema on Wheels' van enkele jaren eerder, dat bestond uit een mobiele bioscoop waarvan het filmdoek vervangen is door een venster met uitzicht op buiten. De tekstregel is een ingekorte versie van een zin uit de korte roman 'Worstward Ho' van de dichter en toneelschrijver Samuel Beckett. <br><br>'Formule B' is het eerste permanente beeld in de openbare ruimte van Job Koelewijn. Zijn gevarieerde oeuvre bestaat uit foto's, video's, sculpturen, performances en installaties. Poëzie speelt vaak een belangrijke rol in zijn werk. Als het om kunst voor de openbare ruimte gaat, zoeken tegenwoordig steeds meer kunstenaars aansluiting bij sociaal-maatschappelijke factoren zoals de geschiedenis van de plek of de gebruiksfuncties. Koelewijn doet dit bewust niet: hij wil werk maken dat aan universele gevoelens appelleert, maar waar ook iedereen persoonlijk iets wezenlijks uit kan halen.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

CBK Rotterdam

Formule B

Kunstenaar(s): Job Koelewijn
2001
Locatie(s): Westersingel, Rotterdam, Zuid-Holland

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Bemiddelaar:

Job Koelewijn, Formule B (2001)
, Formule B (2001)
Job Koelewijn, Formule B (2001)
, Formule B (2001)