DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


For FC Utrecht

De Amerikaanse kunstenaar Jenny Holzer (1950) is bekend vanwege haar tekstuele toepassingen op lichtkranten op plekken waar veel mensen samenkomen. Ze maakte onder meer werken voor Times Square en het Guggenheim Museum in New York, en voor Schiphol. Voor het vernieuwde stadion Galgenwaard, de thuisbasis van FC Utrecht, maakte Holzer een toepassing voor het elektronische scorebord. Voor, tijdens en na de wedstrijd verschijnen er op het scorebord in het Nederlands of in de taal van de tegenstander korte teksten die ze eerder schreef, zoals ‘Solitude is enriching’ en ‘An elite is inevitable’. Holzer wil met deze maatschappelijke en politieke statements, waarvan sommige aansluiten bij het idee dat voetbal oorlog is, op een directe manier het voetbalpubliek bereiken.
Het werk van Jenny Holzer komt voort uit de conceptuele kunst van de jaren zeventig, toen kunstenaars nadrukkelijk op zoek gingen naar werkterreinen buiten het atelier, zoals het theater en de straat en daarmee ook naar een ander contact met het publiek. De openbare ruimte werd als het ware hun atelier en het publiek werd in veel gevallen onderdeel van het kunstwerk. Vanuit deze gedachte werkt Holzer steevast op plekken waar ze veel mensen kan bereiken, en gebruikt ze teksten en onderwerpen die inspelen op maatschappij en politiek.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

-

For FC Utrecht

Kunstenaar(s): Jenny Holzer
2004
Locatie(s): Stadion Galgenwaard, Herculesplein 241, Utrecht, Utrecht

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Bemiddelaar: Geen

Jenny Holzer, For FC Utrecht (2004)
Geen, For FC Utrecht (2004)