DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


Face Your World

Bekijk, bestudeer en ontwerp je eigen woonomgeving. Dat is waar het langdurige project ‘Face Your World’ van Jeanne van Heeswijk (1965) in de kern over gaat. Ze laat jongeren hun eigen leefomgeving onderzoeken en geeft ze instrumenten om deze, als heuse stedenbouwkundigen, te veranderen. Een belangrijk middel daarbij is de software ‘Interactor’, die een actuele verbeelding biedt van de buurt en de mogelijkheid om daar op een eenvoudige manier nieuwe ontwerpen in te maken.
Jeanne van Heeswijk bedacht ‘Face Your World’ in 2002 voor de stad Columbus in Ohio. Een stadsbus werd omgebouwd tot een digitale werkplaats voor kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar. Met de ‘Interactor’ konden zij de digitale versie van hun leefomgeving omtoveren tot een uit hun eigen verbeelding ontsproten wereld. Na deze eerste ervaringen in de Verenigde Staten werd een nieuwe versie van het softwareprogramma ontwikkeld voor vmbo-leerlingen, waarna het project in Slotervaart van start ging in het StedelijkLab. Leerlingen van twee lagere scholen ontwierpen daar in 2005 een nieuw park, het Staalmanpark. Dit gebeurde onder intensieve begeleiding van Van Heeswijk zelf, de stedenbouwkundige Dennis Kaspori, de ontwerpafdeling van het stadsdeel en externe deskundigen.
Kaspori en Van Heeswijk hebben hier een praktijkmodel ontwikkeld voor een stedenbouwkundig proces waarbij buurtbewoners centraal staan. Kaspori spreekt van ‘inclusieve stedenbouw’: een ontwerpproces waarin complexe vraagstukken als stedelijke vernieuwing, buurtparticipatie, en praktijkeducatie worden betrokken.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

SKOR

Face Your World

Kunstenaar(s): Jeanne van Heeswijk, Dennis Kaspori
2005
Locatie(s): StedelijkLab Slotervaart, Henri Dunantstraat 2, Amsterdam, Noord-Holland

Opdrachtgever: Amsterdams Fonds voor de Kunst, SKOR
Bemiddelaar: SKOR

Jeanne van Heeswijk, Dennis Kaspori , Face Your World (2005)
SKOR, Face Your World (2005)
Face Your World, Jeanne van Heeswijk, Dennis Kaspori
SKOR, Face Your World (2005)

Dees Linders

Het project Face Your World was een initiatief van kunstenares  Jeanne van Heeswijk. Ze maakte een programma, een 3D multi-user omgeving voor kinderen waarin ze hun directe leefomgeving digitaal kunnen vormgeven. Ze kunnen bestaande elementen veranderen of nieuwe toevoegen aan hun woonomgeving, en zo een nieuwe blik op hun stad werpen.

In 2005 zette Van Heeswijk samen met Dennis Kaspori en met steun van SKOR Face Your World op in het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart. Schoolkinderen en buurtbewoners kregen de opdracht een nieuw park te ontwerpen dat een nieuwe levendige plek in de wijk moest gaan worden. Gedurende zes maanden maakte de wijk ontwerpen voor het nieuwe park, dat in 2011 werd aangelegd. Het bestaat uit een groot grasveld omsingeld door een ovalen atletiekbaan, naar voorstel van de scholieren. Er is een speelzone met toestellen en een klimwand, een verblijfszone met veel groen en een fontein, en een activiteitenzone met een podium en tribune. Ook werd er een groot standbeeld van De Staalman geplaatst, in samenwerking met VMBO leerlingen. 

Voor de bouw van het nieuwe hart van de wijk zijn werklieden afkomstig uit de wijk ingezet, en ook bij het beheer worden de bewoners intensief betrokken. Zo fungeert Face Your World als een model waarin onderwijs de economische draagkracht en cultureel zelfbewustzijn in een wijk stimuleert. 

Linders: “Ik wilde graag dat Face Your World een ‘tool’ zou worden die ook zonder de aanwezigheid van Van Heeswijk en Kaspori kon worden gebruikt en wereldwijd kon worden ingezet om kinderen en jongeren hun eigen omgeving te laten ontwerpen, van kamer, tot huis, straat, en stad.”