DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


E-volver

Voor de interactieve beeld-kweekmachine ‘E-volver’ ontwikkelden Driessens en Verstappen software die artificiële ‘organismen’ genereert, die elk bestaan uit dertien genen die gezamenlijk bepalen hoe een organisme zich gedraagt op het beeldscherm. De genen lezen de eigenschappen van de acht omringende pixels en vertellen het organisme wat te doen met de pixel waarop hij staat en naar welke pixel over te stappen. Zo ontstaan veelkleurige, bewegende patronen die doen denken aan kosmische of juist microscopische processen.
Driessens en Verstappen bepaalden dat elk beeld uit acht organismen tegelijk kan bestaan. Elk beeld is als een tuin, waarin acht gekweekte plantjes hun gang mogen gaan. Toeschouwers kunnen via het computerprogramma invloed uitoefenen op de visuele patronen: zij kunnen één van de vier pixeltuinen uitschakelen door het touchscreen aan te raken, waardoor de genen van dat beeld worden gedevalueerd. Tegelijkertijd worden de genen van de drie overlevende pixeltuinen opgewaardeerd. Zo evolueert een groep organismen die eigenschappen bezitten die het meest aangename collectieve beeld genereren. Totdat de computer zich ‘reset’, en het proces weer van voren af aan begint.
‘E-volver’ weerspiegelt de complexiteit van het biochemisch universum. Zelforganiserende processen zoals groei en evolutie worden met ‘E-volver’ op zintuiglijk niveau ervaarbaar gemaakt. Tegelijkertijd verschaft het een esthetisch genoegen. Het is daarmee een prachtig voorbeeld geworden van een kunstwerk waar het raakvlak tussen beeldende kunst en wetenschap optimaal is verbeeld.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

-

E-volver

Kunstenaar(s): Erwin Driessens, Maria Verstappen
2006
Locatie(s): Leidsch Universitair Medisch Centrum (LUMC), Leiden, Zuid-Holland

Opdrachtgever: LUMC Leiden
Bemiddelaar: Geen

Erwin Driessens, Maria Verstappen, E-volver (2006)
Geen, E-volver (2006)
Erwin Driessens, Maria Verstappen, E-volver (2006)
Geen, E-volver (2006)