DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


De Straatkunstprijs

De StraatKunstPrijs was een transmediale campagne waarmee beoogd werd belangstelling en waardering voor kunst in de openbare ruimte te stimuleren bij een breed publiek. Op lokale televisie en in kranten, via Abri's, een mobiele applicatie en social media werden bewoners van een stad uitgenodigd hun favoriete kunstwerken te 'nomineren'. Dit kon gedurende 5 weken, waarna een jury van deskundigen samen met niet-deskundigen de 10 beste nominaties selecteerden voor een shortlist.
Daarna werden gedurende de volgende 5 weken deze werken uitvoeriger 'behandeld' op tv en in de kranten, en konden mensen stemmen op hun favoriet. Het resultaat was niet alleen een meest-gewaardeerd kunstwerk, maar vooral heel veel aandacht voor heel veel kunstwerken in de stad tot stand brengen, en een breed publiek actief betrekken bij kunst in de openbare ruimte.
Alle afleveringen van het zeer gewaardeerde televisieprogramma 'Straatkunstprijs' zijn op Youtube terug te zien.

Het project werd uitgevoerd in 6 steden, en heeft in 2012 een 'web-only' vervolg gehad onder de titel De Broertjes Buiten Beeld (te zien op Youtube).

Beschrijving Bemiddelaarsrol

Ik ben initiatiefnemer geweest van het project, en was projectleider.

De Straatkunstprijs

Kunstenaar(s): Merijn Bolink, Pascal Marthine Tayou, PipSqueak, Anneke de Witte, Jeroen Henneman, Gabriel Lester, Roland Schimmel, Giny Vos, Mo Becha, Bernard Tschumi, Kees Verkade, Silvia B., Wladimir de Vries, Gert Sennema, William Forsythe, Albert Geertjes, Armando, Martin en Inge Riebeek, Tom Claassen, Martien Kuipers, Simon Kentgens, Arie Berkulin, Influenza, Tony Cragg, Lars Spuybroek
2011
Locatie(s): Amsterdam, Groningen, Breda, Eindhoven, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Breda

Opdrachtgever: Stichting Straatkunstprijs
Bemiddelaar: artvark projects

VIDEO AT5, screenshot televisieprogramma 'De Amsterdamse StraatKunstPrijs'
Amsterdam

Fotografie door: Floris Liesker

Met dank aan: AT5

artvark projects, De Straatkunstprijs (2011)