DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


De Salon

Margit Lukács en Persijn Broersen kregen opdracht om voor woonzorgcentrum De Dilgt in Haren een kunstwerk te maken voor de ruimte nabij de entreehal. De ruimte heeft geen ramen. Daarom stelden de kunstenaars zich de opgave ‘uitzichten’ te creëren voor de bewoners.
Een videoscherm dat tegen de muur hangt trekt in ‘De Salon’ die Lukács en Broersen ontwierpen de meeste aandacht. Als een trompe l’oeil biedt het scherm uitzicht op een langzaam voorbijglijdend, rustiek landschap dat doet denken aan een zeventiende-eeuws schilderij. Het is een compilatie van Groningse stedelijke en landelijke vergezichten. Lukács en Broersen vroegen de bewoners van het woonzorgcentrum om hun meest dierbare herinneringen aan een mooi uitzicht te beschrijven. Deze plekken, veelal in de omgeving, werden vervolgens door de kunstenaars gefotografeerd. Door de beelden als coulissen achter elkaar te monteren, ontstaat een decor waarin de uiteenlopende, in werkelijkheid ver uit elkaar liggende landschappen tot één fictief landschap zijn gesmeed. Het resultaat is een illusionair landschap dat als in een droom de bewoners hun herinneringen en hun uitzicht teruggeeft.
Naast de uitzichten op het videoscherm biedt ‘De Salon’ een nieuw perspectivisch ‘uitzicht’ op de ruimte zelf. De lambriseringen zijn op zo’n manier geplaatst dat ze een optisch afwijkend perspectief creëren, dat nog eens wordt versterkt door het patroon op het behang. Daarnaast kun je via een tweetal spiegels, die op strategische plekken in de ruimte hangen, vanuit verschillen hoeken het videoscherm weerspiegeld zien.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

SKOR

De Salon

Kunstenaar(s): Margit Lukács en Persijn Broersen
2009
Locatie(s): Woonzorgcentrum De Dilgt, Dilgtweg 3, Haren, Groningen

Opdrachtgever: Gooregt Zorginstellingen
Bemiddelaar: SKOR

Margit Lukács en Persijn Broersen, De Salon (2009)
SKOR, De Salon (2009)
Margit Lukács en Persijn Broersen, De Salon (2009)
SKOR, De Salon (2009)