DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


De Rozenwand

Voor het gemeentelijk vuilverbrandingsbedrijf Roteb aan de Brielselaan in Rotterdam ontwierp de architect Maarten Struijs een nieuwe rookgasreiniger. Het vuilverbrandingsterrein ligt op een prominente plek in de stad, op een kruispunt van wegen, woningen en de in- en uitgang van de Maastunnel. Een duidelijke afscheiding van het terrein was dan ook, gezien deze ligging, erg belangrijk. In samenwerking met het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam werd besloten een open kunstopdracht uit te schrijven, die werd verleend aan beeldend kunstenaar Lydia Schouten (1948). De terreinafscheiding moest meer worden dan een hekwerk: het moest een meerwaarde geven aan het complex enerzijds en de openbare ruimte anderzijds. Met de drie meter hoge en driehonderd meter lange ‘Rozenwand’ die Lydia Schouten uiteindelijk realiseerde, maakte zij voor het eerst een werk voor de openbare ruimte. Tot dan toe had zij zich vooral beziggehouden met performances, fotografie, video, installaties en mixed media. Het eerste ontwerp, een metalen wand in combinatie met echt vuur, kon niet worden uitgevoerd vanwege milieuoverwegingen. Het uiteindelijke ontwerp van de ‘Rozenwand’ kreeg een overdaad aan gezeefdrukte semi-transparante rozen, die scherp contrasteren met de industriële omgeving van het vuilverbrandingsterrein. Schouten koos voor de roos omdat deze bloem volgens haar symbool staat voor het maken van parfum. Parfum op zijn beurt is een middel dat stank als het ware ‘verpakt’. De warme kleur van de rozen contrasteert bovendien mooi met de koele esthetiek van de rookgasreiniger van Maarten Struijs.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

De Rozenwand

Kunstenaar(s): Lydia Schouten
1996
Locatie(s): ROTEB, Brielselaan, Rotterdam, Zuid-Holland

Opdrachtgever: Roteb (nu: Afval Verwerking Rijnmond)
Bemiddelaar:

Lydia Schouten, De Rozenwand (1996)
, De Rozenwand (1996)