DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


De Mandercirkels

Op de noordelijke Manderheide zijn in 1929 twee cirkels in het landschap geploegd met doorsneden van 343 en 378 meter. Gerhard Jannink, een scheikundig ingenieur met grote belangstelling voor vooruitstrevende landbouwmethodes, legde deze ronde akkers aan naar voorbeelden uit de Verenigde Staten en Canada. Daar experimenteerde men in die tijd met cirkelvormige akkers die spiraalsgewijs werden bewerkt, zodat er geen tijd verloren ging met het keren van de landbouwmachines. Eind jaren tachtig kwamen de cirkels in handen van de Stichting Overijssels Landschap. De landmarks zouden in het kader van een natuurontwikkelingsproject weer ongecultiveerde heidegrond moeten worden. Maar in 1993 werd Paul de Kort gevraagd om de cirkels opnieuw in te richten. Om een van de cirkels liet hij een greppel graven en in het midden maakte hij een spiraalvormig labyrint. De andere cirkel is omwald en voorzien van een met jeneverbessen begroeide centrale heuvel. De Kort baseert veel van zijn werken op cirkels en spiralen. Loodstaven of looddraad rolt hij op tot regelmatige cirkels die worden onderbroken door leemtes of knopen. De op het eerste gezicht willekeurige onderbrekingen zijn door de kunstenaar volgens een specifieke structuur aangebracht en voegen geometrische patronen toe aan de cirkels. Door de diameter, de doorsnede en het centrum te benadrukken creëerde De Kort in de Mandercirkels een wandeling die de cirkelvormen voelbaar maakt. In de cirkels zelf kan de heidevegetatie groeien zoals voorzien in het natuurontwikkelingsproject, zodat er een symbiose ontstaat tussen natuur en cultuur.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

Stichting Kunst en Cultuur Overijssel

De Mandercirkels

Kunstenaar(s): Paul de Kort
1999
Locatie(s): Noordelijke Manderheide, Mander (gemeente Tubbergen), Overijssel

Opdrachtgever: Stichting Landschap Overijssel
Bemiddelaar:

Paul de Kort, De Mandercirkels (1999)
, De Mandercirkels (1999)
Paul de Kort, De Mandercirkels (1999)
, De Mandercirkels (1999)