DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


De laatste traan van de De Meer

Nieuwbouwwijk Park de Meer verrees waar eens het vroegere Ajaxstadion De Meer stond. Nu biedt deze groene polder plaats aan honderden koopwoningen en sociale huurwoningen, maar de geschiedenis van deze 'heilige grond' werd recht gedaan door Harald Vlugt (1957) en de Engelse David Mach (1956). Zij realiseerden in 2002 een omvangrijk project in de openbare ruimte van Amsterdam.

De voormalige middenstip van het stadion vormt het hart van De Meer op de Esplanade. Het kunstenaarsduo tuigde drie keramische reliëfsculpturen van 35 meter hoog op met originele ornamenten van het Ajaxstadion. Negen pilaren werden geïntegreerd in drie flatgebouwen van tien verdiepingen hoog en zes kleurrijke tegeltableaus fungeren als straatnaambord. De duizenden tegeltjes werden vervaardigd door Koninklijke Tichelaar in Makkum. De tableaus roepen triomfen in herinnering die Ajax behaalde in het buitenland: straatnamen als Wembleylaan, Bernabeuhof en Delle Alpihof verwijzen naar stadions waar de Amsterdamse voetbalclub ooit furore maakte. In de afbeeldingen zijn data en einduitslagen van wedstrijden verwerkt, en de kleuren van de tegenpartij. Ook de strijd die de Watergraafsmeer won van het wassende water is zichtbaar gemaakt. Op de flatgebouwen is het NAP gemarkeerd in helblauwe lijnen die voorzien werden van een verticale rood-wit geblokte baan, getooid met memorabilia uit het oude stadion. Verkeerspaaltjes en de borden met de vakaanduidingen kregen er een plaats.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

Begeleiding kunstenaars inzake beeldvorming, volledig projectmanagement inclusief financiën, intermediair tussen projectontwikkelaar/bouwbedrijven en kunstenaars, ontwikkeling keramische (druk)techniek, uitvoering kunstwerken op locatie,

De laatste traan van de De Meer

Kunstenaar(s): Harald Vlugt , David Mach
2002
Locatie(s): Park de Meer, Watergraafsmeer, Amsterdam

Opdrachtgever: Amsterdams Fonds voor de Kunst
Bemiddelaar: ARTVENTURES

Harald Vlugt , David Mach, De laatste traan van de De Meer, (2002)
Park de Meer, Watergraafsmeer, Amsterdam ARTVENTURES, De laatste traan van de De Meer (2002)