DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


De Blauwe Dromer

Ten noorden van Zeewolde, vlakbij het gemaal Lovink aan de Harderdijk, verrees in juli 2002 een wonderlijk eiland. Een paarsblauwe ringdijk met een doorsnede van 45 meter steekt als een soort vulkaankrater boven het water uit. Boten die wachten voor de sluizen naar het Veluwemeer kunnen er langsvaren, maar niet aanleggen. Het blauwgekleurde asfalt waarmee het eiland bekleed is, biedt nergens houvast. Beter kan men het kunstwerk vanaf de wal bekijken. De ringdijk is iets gekanteld, zodat men een glimp kan opvangen van het hart van het eiland, waar het rimpelloze water door een rotsige binnenwand wordt omgeven. Achter de asfaltdijk schuilt een kleine biotoop. Tussen de blauwe stenen aan de binnenzijde van de dijk groeit sedum spurium, een plant waarvan de bloemen het kunstwerk in de zomermaanden een rood-roze gloed geven. In de rand langs het water is groot hoefblad geplant, dat met zijn bladeren voor een natuurlijk groene afzetting zorgt. Jacqueline Verhaagen (1959) noemde haar werk ‘De Blauwe Dromer’, ontleend aan het jargon voor verschillende soorten dijken. Anders dan de waker (een actief beschermende buitendijk) en de slaper (de daarachter gelegen binnendijk die voor noodgevallen dient) heeft de dromer geen functie. Het is een nutteloze dijk die diep in het land gelegen is en, net als Verhaagens kunstwerk, een ‘Fremdkörper’ in de omgeving vormt. Volgens de kunstenaar is de dromer een metafoor voor het domein van verinnerlijking en verbeelding. Want hoewel het kunstwerk door zijn zinnelijke kleur de voorbijganger naar zich toe lokt, blijft het een onbereikbaar paradijs.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

Kunst en Bedrijf

De Blauwe Dromer

Kunstenaar(s): Jacqueline Verhaagen
2001
Locatie(s): Gemaal Lovink, Harderwijk, Gelderland

Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Bemiddelaar: Kunst en Bedrijf-Gabi Prechtl

Jacqueline Verhaagen, De Blauwe Dromer (2001)
Kunst en Bedrijf-Gabi Prechtl, De Blauwe Dromer (2001)