DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


De Binnentuin

‘De Binnentuin’ van Rini Hurkmans (1954) is een installatie speciaal gemaakt voor de stilteruimte van het Regionaal Palliatief Centrum Cadenza. Cadenza richt zich op mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. In oktober 2008 opende de nieuwbouw van Cadenza haar deuren. Aan SKOR werd verzocht om mee te denken over een kunstproject dat de stilteruimte tot een bijzondere plek zou kunnen transformeren.
Hurkmans nam als vertrekpunt voor haar kunstwerk een doek dat als een vrijhangende sculptuur door de ruimte meandert. Het doek is op verschillende manieren open of dicht te schuiven. Op deze manier kan er een intieme plek worden gecreëerd, voor een groepsbijeenkomst, een goed gesprek of om je even terug te kunnen trekken. Hurkmans liet de ramen en deuren aanpassen en ook het meubilair is zorgvuldig door haar ontworpen of gekozen. ‘De Binnentuin’, zoals ze de ruimte heeft genoemd, komt uit op de tuin. Maar meer nog verwijst de titel naar de binnenwereld van elk individu.
Het doek is een patchwork van lapjes stof die overal vandaan komen. Er is zijde uit India, brokaat uit Syrië, gebatikt Afrikaans katoen van Nederlandse makelij en sobere weefsels uit Peru. Van al haar reizen neemt Hurkmans stoffen mee. Textiel speelt vaak een rol in liturgische en profane tradities, niet in het minst in de rituelen die een mensenleven articuleren: zoals een doopkleed, bruidsjurk of lijkwade. Maar textiel heeft ook een belangrijke functie als bescherming, tegen weersomstandigheden of de blik van anderen.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

SKOR

De Binnentuin

Kunstenaar(s): Rini Hurkmans
2010
Locatie(s): Regionaal Palliatief Centrum Cadenza, Rotterdam, Zuid-Holland

Opdrachtgever: Regionaal Palliatief Centrum Cadenza
Bemiddelaar: SKOR

Rini Hurkmans, De Binnentuin (2010)
SKOR, De Binnentuin (2010)
Rini Hurkmans, De Binnentuin (2010)
SKOR, De Binnentuin (2010)