DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


Dak

In 2007 werd de jonge ontwerper Frederik Molenschot door Woningcorporatie Stadgenoot geselecteerd voor een kunstopdracht bij de nieuwbouw van een thuis voor Daklozen. Parallel aan de bouw door Heren 5 Architecten ontwikkelde hij verschillende kunstuitingen in, aan en om het gebouw.
In de zomer van 2008 maakte hij de tunnelschildering in de Rijswijkstraat op basis van workshops met dak- en thuislozen. In helderwitte iconen, geschilderd op het ruwe beton is de speelse of ruige leefwereld van de bewoners verbeeld: een olifant op cowboylaarzen, een bewoner met zijn hond, handen die het vredeteken maken, een sleutel. Omdat de bewoners ‘hun’ kunstwerk goed in de gaten houden vertoont het na jaren nog geen spatje graffiti. Kort daarna werd een serie van drie robuuste Barbecues, in de vorm van kruiwagens opgeleverd met fraai uitgewerkte roosters. Als ze niet in gebruik zijn, worden de kruiwagens ‘gestald’ op het parkeerterrein en zijn ze daar als beeldengroep te bewonderen. In 2010 zijn, als een tatoeage in de huid van het gebouw, gravures in de natuurstenen gevel aangebracht. Universele symbolen van kracht, liefde en thuisgevoel, vormen een ritmisch beeldverhaal dat het gebouw een luchtige, dynamische uitstraling geeft. Een vierde onderdeel van deze kunstopdracht is de paraplutafel: een tafelblad balancerend aan de steel van een uitvergrote paraplu als ‘dak’ boven het hoofd.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

Selectie kunstenaar en inhoudelijke begeleiding kunstenaar.
Procesbegeleiding van alle onderdelen van de kunstopdracht. Spil tussen de kunstenaar, architect, woningcorporatie, Amsterdams Fonds voor de Kunst, projectontwikkelaar, gemeente, aannemer, en de huurder HVO Querido. Interne en externe communicatie over het project.

Dak

Kunstenaar(s): Frederik Molenschot
2010
Locatie(s): Poeldijkstraat Amsterdam

Opdrachtgever: Woningcorporatie Stadgenoot, AFK Matchingfonds
Bemiddelaar: Iris Dik, Advies & inhoudelijke coördinatie kunstprojecten

Frederik Molenschot, Hotel Rijswijk (2008)
Rijswijkstraat, Amsterdam

Met dank aan: Stadsdeel Slotervaart, Koers Nieuw-West

Iris Dik, Advies & inhoudelijke coördinatie kunstprojecten, Dak (2010)
Frederik Molenschot, Dak, een thuis voor Daklozen, gravure in natuurstenen gevel (2010)
Poeldijkstraat, Amsterdam

Met dank aan: Heren 5 Architecten

Iris Dik, Advies & inhoudelijke coördinatie kunstprojecten, Dak (2010)