DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


Coloured Fog Project

Ann Veronica Janssens (1956) desori&euml

Beschrijving Bemiddelaarsrol

Stichting Kunst en Openbare Ruimte

Coloured Fog Project

Kunstenaar(s): Ann Veronica Janssens
2005
Locatie(s): De Geestgronden, Rijksstraatweg 113, Bennebroek, Noord-Holland

Opdrachtgever: De Geestgronden
Bemiddelaar: Geen


Geen, Coloured Fog Project (2005)

Mariska van den Berg

Van den Berg vertelt over het meest abstracte kunstwerk dat ze geselecteerd heeft. Het verschijnt en verdwijnt afwisselend in GGZ inGeest in Bennebroek (NH). Op een afgezonderde plek aan de rand van het bos werd in de jaren ’30 het bakstenen complex gebouwd, dat volgens de klassieke psychiatrie een op zichzelf staande gemeenschap vormde. Het complex is nog steeds in gebruik, en voert een actief beleid om de beslotenheid van het park te doorbreken.

De organisatie wilde in 2005 graag een kunstwerk plaatsen dat zou bijdragen aan het verlevendigen van het terrein. inGeest had een concrete vraag: een nieuwe vijver. Van den Berg legt uit hoe ze de instelling overtuigden dit idee iets anders op te vatten, zodat het artistiek een interessanter project werd.

Ann Veronica Janssens maakte een mistwerk tussen de kerk en de watertoren op het terrein van inGeest. De witte mistwolk ontstond op niet gezette tijden ging dan weer in flarden uiteen. Het had een feeërieke aanblik, en deed mee in de mysterieuze omgeving van het bos. Als de wolk niet verschijnt, is er niets dat aan haar herinnert, geen aanduiding of bordje.

Er kwamen verschillende reacties op de mistwolk, vertelt Van den Berg. “Op het terrein was een brandweerkazerne die ook stoom losliet. Mensen gingen hierover nadenken: de stoom bij de brandweer is precies dezelfde als deze mistwolk, waarom is dit dan kunst? Dit was juist erg interessant aan het werk, de verwondering van wat is dat hier, iets wat geen zichtbare functionele link heeft.” Van den Berg vertelt ook over de moeilijkere kanten van het kunstproject De Geestgronden. “Het beheer van de techniek was wel een lastig aspect aan het werk. Het sproeisysteem werd later niet meer onderhouden, wat het werk geen goed heeft gedaan. Het is een lastig traject, kunstprojecten moet gedragen worden door de organisatie.”