DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


Art at the Pool

Naast Podium Osdorp (Muziek), en Boulevard Oostoever (Theater) vormde Art at the Pool in 2010 een extra hoofdlocatie op het Sloterplas Festival. Het samenbrengen van de vijf beeldende werken en een verbindend community programma op het buitenterrein van het Sloterparkbad, droeg niet alleen bij tot het opnieuw zien en beleven van deze prachtige locatie. Bezoekers van het festival werden via de kunstwerken ook geconfronteerd met de thematiek van groen en duurzaamheid. Ze prikkelden de verbeelding en lokten, via meedoen en onderzoek, uit tot nadenken.

Doel was verder om de potentie van deze plek aan de oever van de Sloterplas als laagdrempelige locatie voor cultuur en ontmoeting voor Amsterdam (Nieuw-West) zichtbaar te maken. Inmiddels is hier al enkele jaren Café Hotel Buiten gevestigd (een initiatief van Art at the Pool deelnemer Elmo Vermijs en anderen) en in de toekomst zijn er Ecolodges bedacht voor de eilandjes in de plas.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

Curator, initiator op uitnodiging van het Sloterplasfestival 2010.
Selectie kunstenaars en ontwerpers. Fondsenwerving. Inhoudelijk begeleiden van de kunstenaars en hun werk. Selectie locaties. Coördinatie randprogramma tijdens het Sloterplasfestival i.s.m. theatermaker Andreas Bachmair

Art at the Pool

Kunstenaar(s): Andreas Bachmair, Cascoland, Bert Kramer/Beehive, Debra Solomon, Elmo Vermijs, Henriëtte Waal
2010
Locatie(s): Sloterplas Amsterdam, Amsterdam Nieuw-West

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West, AFK Matchingfonds
Bemiddelaar: Iris Dik, Advies & inhoudelijke coördinatie kunstprojecten

Elmo Vermijs, Drijvende Vlonder (2010)
Sloterplas, Amsterdam

Fotografie door: Iris Dik

Met dank aan: Amsterdams Fonds voor de Kunst, gemeente Amsterdam: Koers Nieuw West en stadsdeel Nieuw-West

Iris Dik, Advies & inhoudelijke coördinatie kunstprojecten, Art at the Pool (2010)
Bert Kramer, Oxymoron (2010)
Sloterplas Amsterdam, culturele broedplaats Beehive, Slotervaart

Fotografie door: Mark Weemen

Met dank aan: Amsterdams Fonds voor de Kunst, gemeente Amsterdam: Koers Nieuw West en stadsdeel Nieuw-West

Iris Dik, Advies & inhoudelijke coördinatie kunstprojecten, Art at the Pool (2010)