DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


Annie / Barbie

Vloerontwerpen zijn een inmiddels vaak beoefend genre binnen de kunst in de openbare ruimte, een beeldende toepassing die naadloos in het gebouw opgaat. Soms echter tè naadloos als het originele plan van de kunstenaar letterlijk onder de voet wordt gelopen en verwordt tot niet meer dan decoratieve aankleding. Dit geldt echter niet voor de vloer die Hans van Houwelingen (1957) ontwierp voor kinderwinkelcentrum Het Drakennest in Amersfoort.
‘Door met criteria te werken die de openbare ruimte stelt, ontstaat tegelijkertijd de mogelijkheid het begrip autonome kunst op te rekken,’ aldus Van Houwelingen. Met zijn vloer voor Het Drakennest is hij hierin geslaagd. Van Houwelingen ontwierp een marmeren mozaïekvloer met de afbeeldingen van twee kinderhelden: Barbie en Annie M.G. Schmidt. De twee vrouwen liggen kop aan kop in elkaars verlengde en zijn ieder acht meter lang. Door hen samen in deze op commercie gerichte omgeving tegenover elkaar te plaatsen, ontstaat een beeld dat zich kritisch verhoudt tot zijn omgeving, producent en consument, maar dat ook door kinderen wordt begrepen.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

-

Annie / Barbie

Kunstenaar(s): Hans van Houwelingen
2001
Locatie(s): Kinderwinkelcentrum Het Drakennest, Mooierplei, Amersfoort, Utrecht

Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort i.s.m. Heilijgers Bouwbedrijf
Bemiddelaar: Geen

Hans van Houwelingen, Annie / Barbie (2002)
Geen, Annie / Barbie (2001)
Hans van Houwelingen, Annie / Barbie (2002)
Geen, Annie / Barbie (2001)