Kunstwerken

Zover

Zover
Marc Ruygrok, Zover (1999)
, Zover (1999)
Tijdens de manifestatie ‘Panorama 2000’ werden door heel Utrecht kunstwerken geplaatst. De werken bevonden zich vooral op daken en hoge gebouwen en waren allemaal vanaf de domtoren te zien. Het schotelvormig object van Marc Ruygrok (1953) op het dak van het NS-hoofdkantoor, heeft daar een vaste plek gekregen. De rokende aluminium UFO balanceert op de rand van het dak alsof hij nog net op tijd een plek vond om te landen. Ruygrok had voorgesteld om tijdens de manifestatie vanaf de domtoren met behulp van monitoren en koptelefoons een online verbinding met de gestrande buitenaardse wezens te maken. Dat is uiteindelijk niet gebeurd, maar ook zonder deze toevoeging is het een opvallend werk. Ruygrok maakt in zijn werk gebruik van geometrische vormen zoals de bol, de cirkel of de ellips. Ook deze schotelvorm gebruikte hij al eerder, in een ontwerp uit 1989 voor de gevangenis in Zwaag. Verder gebruikt Ruygrok in zijn werk vaak letters en korte woorden. Samen vormen ze zinnen die meerdere betekenissen kunnen hebben of die slaan op de context waarin ze geplaatst zijn. Voorbeelden daarvan zijn ‘SO GO ON’ in de luchthaven van Schiphol of ‘HEDEN’ aan in het buurtpark Spoorwijk in Den Haag. ‘Zover’ is in vergelijking met deze beelden meer verhalend. Ruygrok wilde bijvoorbeeld dat het luik van de UFO openstond zodat het werk niet enkel een dynamische vorm zou zijn. “Het lijkt wat lichtvoetig, comic-achtig,” zegt hij in een publicatie over zijn werk, “maar dat wij ons ermee bezighouden of er leven buiten onszelf is, dat is heel elementair, daar zijn we voortdurend mee bezig.”
Bemiddelaarsrol
-