Kunstwerken

Zonder titel

Zonder titel
Jan van der Dobbelsteen, Zonder titel (1992)
, Zonder titel (1992)
Het werk van Jan van den Dobbelsteen (1954) wordt gekenmerkt door twee aspecten: het toont een sterke verwantschap met de fundamentele schilderkunst (waarbij het materiaal en het proces van het schilderen zelf centraal staan) en tegelijk richt het zich nadrukkelijk op een filosofisch gedachtegoed. In zijn installaties combineert Van den Dobbelsteen verschillende media, bijvoorbeeld schilderijen of tekeningen met objecten. Deze werkwijze zien we ook terug in zijn installatie voor het Rijksbelastingkantoor in Amersfoort. Dit werk bestaat uit een muurschildering op de bovenste verdieping en een installatie in het centrale trappenhuis. De wand met de muurschildering bevindt zich tegenover een vide, waar op elke verdieping een bronzen klok is opgehangen. De klepel van de klok wordt geactiveerd via een sensor in het plafond die aanslaat zodra iemand de betreffende verdieping betreedt of verlaat. De klok luidt willekeurig hard of zacht. De fundamentele schilderkunst, waarvan de muurschildering een voorbeeld is, heeft voor Van den Dobbelsteen een diepere betekenis dan het objectieve onderzoek naar materiaal en techniek. Kunst is voor hem een medium waarmee je uitdrukking kunt geven aan specifieke levensopvattingen, zoals in zijn geval de verwantschap met oosterse filosofie├źn en de eenheid tussen kunst en natuur. De klokken binnen deze installatie hebben een diepere betekenis en zijn wellicht ge├»nspireerd op het Japanse Zenboeddhisme waarin het luiden van een bel de mens wijst op diens fysieke aanwezigheid en de plaats die hij in de ruimte inneemt.
Bemiddelaarsrol
Rijksgebouwendienst