Kunstwerken

Zonder titel

Zonder titel
Narcisse Tordoir, Zonder titel (1993)
, Zonder titel (1993)
Zonder titel
Narcisse Tordoir , Zonder titel (1993)
, Zonder titel (1993)
Binnen het stedenbouwkundig plan van Jo Coenen voor het KNSM-eiland in het Oostelijk Havengebied heeft architect Bruno Albert een cirkelvormig wooncomplex gerealiseerd. In de opening aan de zuidzijde van het Barcelonaplein heeft de Belgische kunstenaar Narcisse Tordoir een kunstwerk geplaatst in de vorm van een monumentaal hekwerk dat meebuigt met de ronde vorm van het gebouw. Dit is het eerste werk van Tordoir in de openbare (buiten)ruimte. Sinds 1983 combineert Tordoir kleine, meestal beschilderde paneeltjes tot ensembles. Hij hanteert een eenvoudige vormentaal zoals geometrische figuren, pictogrammen en de contouren van figuratieve motieven. De vormen worden ieder op hun eigen beeldvlak naast elkaar getoond. Deze manier van werken is terug te zien in het hekwerk op het Barcelonaplein. Het is onderverdeeld in vierkanten van 3.30 bij 3.30 meter, de stalen contouren binnen elk vierkant zijn te lezen als tekeningen uit een eenvoudig getekend stripverhaal. De vierkanten tonen telkens een raam met opzijgeschoven gordijnen waardoorheen naar binnen of naar buiten gekeken kan worden. Het raster van vierkanten is tegelijkertijd een reactie op het ritme in de architectuur van Albert.
Bemiddelaarsrol
-