Kunstwerken

Zonder titel (twee kunstwerken in De Geestgronden)

Zonder titel (twee kunstwerken in De Geestgronden)
Liza May Post, Zonder titel (1998)
, Zonder titel (twee kunstwerken in De Geestgronden) (1998)
Zonder titel (twee kunstwerken in De Geestgronden)
Carlo Mistiaen, Zonder titel (1998)
, Zonder titel (twee kunstwerken in De Geestgronden) (1998)
Sinds 1984, toen de regeling zorg- en volksgezondheidsprojecten van kracht werd, zijn met name in psychiatrische instellingen door het Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrachten diverse kunstprojecten gerealiseerd. Een voorbeeld hiervan zijn de projecten van Liza May Post (1965) en Carlo Mistiaen (1965) voor de Geestgronden in Amstelveen. Voor de wachtruimte van de Geestgronden maakte Post een filmpje van drie minuten. De video laat een ruimte zien die bekleed is met Perzische tapijten. In deze ruimte bevinden zich mannen en vrouwen die een onbestemde choreografie uitvoeren, in kleding gemaakt van hetzelfde materiaal. De fotografische en filmische werken van Post hebben vaak het karakter van uiterst evocatieve filmstills of korte momentopnamen van situaties en handelingen met een sterk psychologische lading. Behalve de geheimzinnige, nauwelijks te definiëren handelingen van de personages dragen ook de gebruikte materialen van hun kleding bij aan dit effect. Mistiaen maakte voor dezelfde wachtruimte twee lange kabelbanen die in de vide boven de ruimte schijnbaar doelloos rondjes draaien. Aan de stalen kabels zijn lange stroken papier opgehangen waarop raadselachtige citaten staan van kunstenaars en schrijvers die in hun tijd als waanzinnig beschouwd werden. De stroken papier strijken langs een wasmand met witte lakens en een groot wit laken. Het is een even vreemd beeld als dat van Post. Toch zijn deze beelden juist hier erg op hun plaats omdat ze op een beeldende manier laten zien dat er geen vastgestelde norm bestaat voor wat ‘normaal gedrag’ is.
Bemiddelaarsrol
SKOR