Kunstwerken

Werkmanmonument (Der Baum)

Werkmanmonument (Der Baum)
Armando, Werkmanmonument (Der Baum, 1995)
CBK Groningen, Werkmanmonument (Der Baum) (1995)
Werkmanmonument (Der Baum)
Armando, Werkmanmonument (Der Baum, 1995)
CBK Groningen, Werkmanmonument (Der Baum) (1995)
Ter gelegenheid van het Werkmanjaar in 1995 werd aan de Heresingel in Groningen een gedenkteken voor kunstenaar en drukker Hendrik Nicolaas Werkman geplaatst. Vlak voor het einde van de oorlog werd Werkman door de Duitsers opgepakt en in de bossen van Bakkeveen gefusilleerd. Zijn schilderingen en drukwerk zijn voor Groningen van grote betekenis geweest. Het gedenkteken moest een eerbetoon worden dat recht doet aan zijn werk als kunstenaar en zijn principiële houding in de oorlog.
Beeldend kunstenaar en schrijver Armando (1929) ontwierp een enorme, geknotte bronzen boomstam. De robuuste, gekapte boom is hier een metafoor voor geweld en menselijk drama. Voor Armando is het beeld een symbool voor de strijd tegen vergetelheid. De gekapte boom symboliseert niet alleen de vroegtijdige beëindiging van een leven en kunstenaarschap, maar is ook een terugkerend thema in het oeuvre en denken van beide kunstenaars. De jeugdherinneringen van Armando aan de Tweede Wereldoorlog zijn een belangrijk element in zijn werk. Bijvoorbeeld zijn herinnering aan de bomen waar hij als kind in klom en die in de oorlog allemaal gekapt moesten worden. In zijn oeuvre keert de boom dan ook veelvuldig terug als onderdeel van het ‘schuldige landschap’: de schijnbaar vredige omgeving van voormalige oorlogsgebieden die zou moeten getuigen van het drama dat er heeft plaatsgevonden.
Bemiddelaarsrol
Centrum Beeldende Kunst Groningen