Kunstwerken

Victory-Love-Conquest, A Monument to Rape

Victory-Love-Conquest, A Monument to Rape
Paul Perry, Victory-Love-Conquest, A Monument to Rape (1992)
, Victory-Love-Conquest, A Monument to Rape (1992)
Voor de Floriade van 1992 maakte Paul Perry het kunstwerk ‘Victory-Love-Conquest, A Monument to Rape’ dat later een permanente plek kreeg in het voormalige Floriadepark. Het werk bestaat uit drie aluminium kano’s en twee replica’s van de onderkaak van een walvis. Samen vormen ze de letters LOV en met de toevoeging van de letters LVE op de kano’s lezen we LOVE. Perry verwijst in dit werk naar een gebied in het westen van Canada dat met behulp van kano’s bereikbaar werd voor jagers en vissers. Dit leidde tot de bedreiging van de walvissen die ik dit gebied leefden.
In ‘Victory-Love-Conquest, A Monument to Rape’ wordt de walviskaak als wrange trofee gepresenteerd. Perry beschrijft de walvis als “een hoog ontwikkeld zoogdier, dat ouder is dan de mens, en dat nu wordt weggevaagd. Wij bepalen het ecosysteem en zijn God geworden.”
‘Victory-Love-Conquest, A Monument to Rape’ werd gerealiseerd in het kader van het project ‘Allocaties. Kunst voor een Natuurlijke en Kunstmatige Omgeving’: een tijdelijke tentoonstelling van 23 kunstwerken, waarvan de gemeente Zoetermeer er na de wereldtuinbouwtentoonstelling enkele aankocht. In het project stond de eeuwenoude relatie tussen kunst en natuur centraal, het thema van de tentoonstelling was ‘natuur, technologie, commercie en cultuur’.
Bemiddelaarsrol
SKOR