Kunstwerken

Trechteren

Trechteren
Paul de Kort, Trechteren (2012)
Helmerhoek, Enschede Anne Reenders Kunst voor Kunstzaken, Trechteren (2012)
Trechteren
Paul de Kort, Trechteren (2012)
Helmerhoek, Enschede Anne Reenders Kunst voor Kunstzaken, Trechteren (2012)
In de stadsrandzone Helmerhoek ten zuidwesten van Enschede is een nieuw natuurgebied gerealiseerd dat onderdeel uitmaakt van het Rondje Enschede. In dit gebied is een meanderende beek aangelegd waarin een kunstwerk van Paul de Kort is gerealiseerd met de titel Trechteren. Paul de Kort ontwikkelde vier ‘trechters’ die het water van de beek tegenhouden en opstuwen tot vloeivelden. Ook tijdens drogere periodes zal het gebied hierdoor meer water bergen. Het water dat normaal gesproken nauwelijks stroomt zal door de trechterwerking van het kunstwerk de stroming juist benadrukken waardoor de belevingswaarde van de beek wordt vergroot. De trechters zijn tevens plekken waar de wandelaar de beek makkelijk kan oversteken en dit zal invloed hebben op het wandelpatroon van bezoekers van het gebied.
Bemiddelaarsrol
Anne Reenders Kunst voor Kunstzaken was vanuit haar functie van Stedelijk Adviseur Beeldende Kunst bij de Gemeente Enschede adviseur en bemiddelaar voor deze kunstopdracht. Samen met de gemeente Enschede, Dienst Landelijk Gebied en Waterschap Regge en Dinkel formuleerde zij de kunstopdracht. Ze introduceerde geschikte kandidaat kunstenaars aan de commissie voor en bemiddelde tussen kunstenaar en opdrachtgever.