Kunstwerken

The Present Order

The Present Order
Ian Hamilton Finlay, The Present Order (1986)
, The Present Order (1986)
The Present Order
Ian Hamilton Finlay, The Present Order (1986)
, The Present Order (1986)
“De huidige orde is de wanorde van de toekomst, Saint-Just” staat te lezen op elf platte stenen in het gras voor het Van Abbemuseum in Eindhoven. De Schotse kunstenaar Ian Hamilton Finlay (1925) plaatste deze Nederlandse versie van ‘The Present Order’ hier in 1986. Door het gebruik van tekst lijkt Finlays werk conceptueel. Maar in tegenstelling tot de suggestieve zinnen van bijvoorbeeld de conceptuele kunstenaar Lawrence Weiner – onder meer te lezen in de nabijgelegen project ‘Rode Loper’– die slechts vraagtekens oproepen bij de toeschouwer, is Finlays tekst begrijpelijk. Finlay is in de eerste plaats poëet. Zijn werken kunnen gezien worden als een vorm van ‘concrete poëzie’, waarin zowel de woorden, als de vorm en de plaats van het werk betekenis hebben. Sinds eind jaren zestig grijpt Finlay in zijn werk terug op het begin van de moderne geschiedenis aan het eind van de achttiende eeuw en de idealen van de Franse revolutie. Een kenmerkend thema van de classicistische schilderkunst uit die tijd is de voorstellingen van een gelukzalig Arcadië, zoals Nicolas Poussin dat schilderde. Ook ‘The Present Order’ lijkt te verwijzen naar Arcadië, de achttiende eeuw, en de idee van een idyllische, vrije wereld. De klassiek vormgegeven letters en de gebrokkelde stenen versterken dit op een beeldende manier.
Bemiddelaarsrol
-