Kunstwerken

Star Skid

Star Skid
Dennis Oppenheim, Star Skid (2000)
, Star Skid (2000)
Star Skid
Dennis Oppenheim, Star Skid (2000)
, Star Skid (2000)
Bij de grensovergang aan de N35/B54 tussen Enschede en Gronau is in 1999 het werk ‘Star Skid’ van Dennis Oppenheim (1938) gerealiseerd. Een reusachtige, vijfhoekige ster lijkt vlak naast de rijksweg in Nederland te zijn ingeslagen en in tweeën gebroken. Twee punten van de ster boorden zich meteen in de grond; de ander drie schoten door en trokken een diep, glinsterend spoor in het grasland alvorens 35 meter verder tot stilstand te komen op Duits grondgebied.
Oppenheim verwierf in de jaren zestig en zeventig wereldfaam met zijn land-art en performances. Hij behoorde tot de eerste kunstenaars die de beeldende kunst bevrijdden uit de omgeving van galerie en museum. Oppenheim onderzocht op verschillende manieren de fysieke en mentale krachten die nodig zijn voor de kunstproductie. Met een motorzaag zaagde hij jaarringen in het ijs, hooi werd in bepaalde patronen geoogst en met pigment tekende hij vlakken en cirkels op het land. Elke ingreep vergde een enorme fysieke inspanning en was binnen enkele dagen, of zelfs uren, weer uitgevlakt. Alleen videoregistraties en foto’s getuigen van de arbeid.
In 1977 ontwierp Oppenheim ‘Star Skid’ voor een onbestemde locatie in het westen van de Verenigde Staten. Een ster uit beton landde op de aarde na een glinsterend remspoor (skid) van glasscherven te hebben getrokken. Het werk ziet er op de vergeelde luchtfoto-montages uit 1977 bijzonder charmant uit. Maar het blijft een klein raadsel waarom de Stichting Kunst en Cultuur Overijssel dit werk twintig jaar later heeft willen uitvoeren.
Bemiddelaarsrol
Stichting Kunst en Cultuur Overijssel