Kunstwerken

Positive icons for a new generation

Positive icons for a new generation

, Positive icons for a new generation (1990)
Positive icons for a new generation

, Positive icons for a new generation (1990)
Voor Gastenhof, een instelling voor de opvang van moeilijk lerende kinderen, maakte Micha Klein een serie fotopanelen voor boven de ingangen van zes wooneenheden. De computerkunstenaar koos voor een aantal symbolen die bekend zijn uit de wereldgeschiedenis en ook hun weg hebben gevonden naar de hedendaagse beeldcultuur en de club-scene waarin hij doorgaans opereert. Afgebeeld zijn het eeuwenoude yin en yang, de aanmerkelijk jongere smiley en het peaceteken uit de jaren zestig dat hier glimt als het logo van Mercedes-Benz. Omringd door felgekleurde bloemen, stralen en edelstenen hebben de panelen het ongebreidelde positivisme dat voor het werk en het leven van Micha Klein typerend is. De wooneenheden kregen elk hun eigen beeldmerk: liefde, vrede, geluk, harmonie, inspiratie en moeder aarde. In een van de centrale ruimten hangt een paneel waarop alle iconen nog eens zijn samengebracht.
Bemiddelaarsrol
x