Kunstwerken

Park in het water

Park in het water
Vito Acconci & Studio, Park in het Water (1997)
Laakhaven/Hollands Spoor, bij de Haagse Hogeschool, Den Haag

Fotografie door: Gerrit Schreurs

Met dank aan: Stroom Den Haag

Stroom Den Haag, Park in het water (1997)
Park in het water
Vito Acconci & Studio, Park in het Water (1997)
Laakhaven/Hollands Spoor, bij de Haagse Hogeschool, Den Haag

Fotografie door: Jannes Linders

Met dank aan: Stroom Den Haag

Stroom Den Haag, Park in het water (1997)
Acconci's voorstel voor het gebied Laakhaven/Holland Spoor was een vrijblijvend mega-plan waarvoor hij een maquette had gemaakt ter gelegenheid van de tentoonstelling van zijn kunst-in-de-openbare-ruimte-modellen in 1993 in Den Haag. Bij de toelichting van dit plan raakte de architect Hans van Beek van het betrokken gebied van de Haagse Hogeschool zo geïnteresseerd dat hij Acconci vroeg om het tot haalbare proporties uit te werken en bood de assistentie van zijn bureau Pro aan.
Bemiddelaarsrol
Stroom bemiddelde bij dit project in opdracht van de Haagse Hogeschool.