Kunstwerken

Oost Kunst. Kunst Oostelijk Havengebied Amsterdam

Oost Kunst. Kunst Oostelijk Havengebied Amsterdam
Narcisse Tordoir, Hekwerk. Een kunstwerk voor het KNSM-eiland (1993)
KNSM-eiland, Oostelijk Havengebied, Amsterdam

Fotografie door: Henk de Vroom

Henk de Vroom Kunst en Publieke Ruimte, Oost Kunst. Kunst Oostelijk Havengebied Amsterdam (2004)
Oost Kunst. Kunst Oostelijk Havengebied Amsterdam
Frank Mandersloot, Voor de Bijen (2004)
Halte Rietlandpark, Oostelijk Havengebied, Amsterdam

Fotografie door: Henk de Vroom

Henk de Vroom Kunst en Publieke Ruimte, Oost Kunst. Kunst Oostelijk Havengebied Amsterdam (2004)
Het Oostelijk Havengebied Amsterdam is van 1987 t/m 2004 getransformeerd van haven naar woongebied. Voorafgaand aan het bouwen, was de kunst al onderdeel van de stedenbouwkundige studies. Het Werkverband Kunst IJ-as werd opgericht en was pionier geweest in het omzetten van deze integrale aanpak naar visie, proces, beleid, inhoud, keuze kunstenaars, financiering en uitvoering. Dit was een nieuwe benadering van kunst-in-opdracht dan toen gebruikelijk. Voorop stond dat de kunstwerken een sterke binding hadden met de architecturale en sociale context en een vernieuwende bijdrage waren aan het oeuvre van de gekozen kunstenaars.
Bemiddelaarsrol
Tijdens stedenbouwkundige planontwikkeling OHG onderzoek doen en visie ontwikkelen op de bijdrage van kunst. Ontwikkelen van nieuw beleid ten aanzien van opdrachtgeversschap, budgetvorming, plan van aanpak en uitvoering. Per deelgebied thematiek voor kunst beschrijven, geschikte kunstenaars voorstellen en kunstenaars begeleiden t/m oplevering. Per kunstproject opdrachtbrieven en begrotingen opstellen, projecten financierbaar maken, opleverings-, overdracht-, onderhouds- en auteursrechtencontracten opstellen. Externe co-financiering vinden bij private partijen en subsidies aanvragen bij kunstfondsen. Publiciteit verzorgen en publicaties maken.