Kunstwerken

Ontmoetingsplaats

Ontmoetingsplaats
Shinkichi Tajiri, Ontmoetingsplaats (1976)
, Ontmoetingsplaats (1976)
Ontmoetingsplaats
Shinkichi Tajiri, Ontmoetingsplaats (1976)
, Ontmoetingsplaats (1976)
In de jaren vijftig maakte Shinkichi Tajiri (1923-2009) grillige objecten van schroot en ijzer, die werden gedomineerd door thema’s als geweld, erotiek, agressie en snelheid. Later werd zijn werk contemplatiever en richtte hij zich op de knoopvorm, een symbool voor harmonie en verzoening. Tegen het einde van de jaren zestig stoorde het hem dat zijn sculpturen vooral terechtkwamen bij de culturele elite. Liever richtte hij zich op het maken van kunst voor een groter publiek. Uit dit streven kwam ‘Ontmoetingsplaats’ voort. Het werk bestaat uit een hoog betonnen platform waarin de vele trappenstelsels die erin verwerkt zijn, functioneren als zitplaats of zelfs als klein amfitheater.
Het werk heeft in de praktijk nooit gefunctioneerd op de wijze die Tajiri voor ogen stond. Al tijdens de totstandkoming van de ontmoetingsplaats verzetten de bewoners zich tegen de gang van zaken, omdat ze vonden dat ze onvoldoende zeggenschap hadden over het ontwerp. Het project liep hierdoor vijf jaar vertraging op en ook toen het was gerealiseerd werd het niet het sociale trefpunt in de wijk dat Tajiri in gedachten had. De betonnen ‘Ontmoetingsplaats’ ligt er nu verlaten en verpauperd bij en is een reliek geworden uit een tijd van vervlogen idealen. Het laat zien hoe de bloeiperiode van de omgevingskunst samenviel met het hoogtepunt van de Nederlandse verzorgingsstaat in de vroege jaren zeventig, waardoor er over heel Nederland als het ware een deken werd gelegd van omgevingskunstwerken. Maar het publiek voor wie ze bestemd waren, kon de abstracte, betonnen esthetiek ervan allerminst waarderen.
Bemiddelaarsrol
-