Kunstwerken

Mnemopolis

Mnemopolis
Raoul Teulings, Mnemopolis (1998)
, Mnemopolis (1998)
Als gevolg van gemeentelijke herindelingen is het dorp Lent sinds 1 januari 1998 niet langer onderdeel van de gemeente Elst maar ondergebracht bij de gemeente Nijmegen. Elst wilde dit historische moment destijds op gepaste wijze markeren en besloot de Lentse bevolking in de vorm van een kunstwerk een afscheidscadeau te schenken. De gemeente verstrekte de opdracht aan Raoul Teulings, die vervolgens inwoners van Lent uitnodigde om afbeeldingen en voorwerpen met een bijzondere herinneringswaarde bij hem in te leveren. Teulings selecteerde zeventien van dergelijke herinneringen en maakte van elke herinnering een afbeelding op een grenspaal in de vorm van een paddestoel. De zeventien grenspalen met de ovaalvormige afbeeldingen vormen samen ‘Mnepolis (‘dorp van herinnering’) en werden geplaatst op zeventien locaties verspreid langs de noordelijke grens van Lent. Mentale en geografische geschiedenis gaan in de vorm van deze grensmarkering met elkaar een verbond aan.
De gang van zaken rondom de totstandkoming van dit ‘dorp van herinnering’ in de openbare ruimte is tekenend voor de jaren negentig. De historische en sociaal-maatschappelijke achtergrond van een locatie is steeds belangrijker geworden als uitgangspunt voor kunst in de openbare ruimte. Kunstenaars, op zoek naar een nieuw engagement buiten de muren van het museum, verzinnen nieuwe strategieën om het lokale publiek bij kunst te betrekken.
Bemiddelaarsrol
-