Kunstwerken

Instrumentarium

Instrumentarium
Suchan Kinoshita, Instrumentarium (2005)
, Instrumentarium (2005)
Instrumentarium
Suchan Kinoshita, Instrumentarium (2005)
, Instrumentarium (2005)
SKOR en ZonMW (Zorgonderzoek Nederland) schreven in 2002 een prijsvraag uit met de vraag of kunst bij kan dragen aan de communicatie in de zorg. Suchan Kinoshita was de prijswinnaar en ontwierp ‘Instrumentarium’.
‘Instrumentarium’ bestaat uit vier verschillende soorten gebruiksvoorwerpen voor verpleeghuis Sutfene in Zutphen, waar dementerende bejaarden worden verzorgd. Alle voorwerpen werden speciaal gemaakt voor het contact tussen ouderen en kinderen. Kinoshita maakte een ‘geluidstafel’, een verkleedkist, een tafel met gereedschapskisten en een verrijdbaar en inklapbaar podium. Met deze gebruiksvoorwerpen kunnen door de dementerende bewoners van het verpleeghuis activiteiten worden ontplooid waarmee het leven in hun laatste levensfase zo aangenaam mogelijk wordt gemaakt. Alle ontwerpen staan in het teken van het prikkelen van de zintuigen en het overwinnen van barrières tussen kinderen en bejaarden. Zo bevat de geluidstafel contactmicrofoons die alles wat in aanraking komt met de tafel akoestisch versterken. In de tafel met gereedschapskisten –aan de bovenkant van de tafel te openen– kunnen bijvoorbeeld tekenspullen en oude voorleesboeken worden opgeborgen. Het verrijdbare podium kan worden gebruikt voor toneelstukjes en de verkleedkist dient als opslag voor de kostuums en andere rekwisieten die door de kinderen worden gemaakt van oude kledingstukken van bewoners.
Bemiddelaarsrol
SKOR