Kunstwerken

Inkijk # 27: Paal en Perk

Inkijk # 27: Paal en Perk
Kristof Van Gestel, Inkijk # 27: Paal en Perk (2004)
, Inkijk # 27: Paal en Perk (2004)
De interventie van de Belgische kunstenaar Kristof Van Gestel in De Inkijk markeerde het einde van een kortlopende samenwerking tussen W139 en SKOR. Van Gestel koos er bewust voor om niet in De Inkijk te werken maar om de ruimte eromheen als uitgangspunt te nemen. De kunstenaar was geïntrigeerd door het privaat-publieke karakter van de ‘voortuintjes’ die men vaak moet doorkruisen om toegang te krijgen tot bepaalde eengezinswoningen. Deze eigenzinnig en vaak kitscherig vormgegeven ‘hofjes’ –omgeven door hekwerken en gedecoreerd met minuscule vijvers, tuinkabouters of andere ornamenten– drukken het verlangen van de bewoners uit om de semipublieke ruimte rondom hun huis te personaliseren. Van Gestels fascinatie voor dit soort schemerzones vormde het uitgangspunt voor ‘Paal en Perk’.
De sculptuur die Van Gestel voor de installatie maakte lijkt in formeel opzicht op de diverse palen –van Amsterdammertjes en informatiezuilen tot lantaarnpalen– die het stadsbeeld van Amsterdam markeren. Van Gestels monumentale betonnen paal was echter volstrekt functieloos en fungeerde uitsluitend als ruimtelijk element of autonoom beeldhouwwerk. Tegelijkertijd werd het veld waarin de sculptuur zich bevond met een alternatieve vorm van bestrating gemarkeerd: de reguliere stoeptegels werden vervangen door een zone van terrastegels die qua stijl en vormgeving perfect aansloten bij de textuur van de paal. Met deze ingreep werd de binnenruimte van de expositieruimte van de Inkijk op een indirecte en abstracte manier naar de openbare buitenruimte gebracht.
Bemiddelaarsrol
SKOR