Kunstwerken

Inkijk # 24: Push

Inkijk # 24: Push
Michiel Kluiters, Inkijk # 24: Push (2004)
, Inkijk # 24: Push (2004)
Inkijk # 24: Push
Michiel Kluiters, Inkijk # 24: Push (2004)
, Inkijk # 24: Push (2004)
Michiel Kluiters (1971) werkt op conceptuele wijze met het medium fotografie. Hij maakt installaties met veelal grote afbeeldingen van zelf-geconstrueerde, lege en enigszins claustrofobische ruimtes. Door Kluiters specifieke selectie van beelden en de wijze waarop hij deze installeert wordt de toeschouwers’ beleving van de tentoonstellingsruimte sterk gemanipuleerd.
Voor de video-installatie voor de Inkijk, getiteld ‘Push’, nam Kluiters de architectuur van het gebouwtje en haar functie als ‘expositieruimte voor voorbijgangers’ als uitgangspunt. In de installatie zijn snapshotfoto’s van het interieur en exterieur samengevoegd. De foto’s werden getoond op wat leek op een groot ‘moving poster display’, diagonaal in de ruimte geplaatst.
‘Push’ speelde op genuanceerde wijze met de perceptie van de beschouwer; de getoonde afbeeldingen waren ondanks hun natuurgetrouwe voorstelling niet precies gelijk aan het eigenlijke gebouw. Maar net op het moment dat de beschouwer gewaar wordt van de subtiele verschillen tussen het getoonde en de eigenlijke ruimte, werd de afbeelding alweer vervangen door de volgende.
Bemiddelaarsrol
SKOR