Kunstwerken

Fragment van een Huiskamer, Verkleind naar 88%

Fragment van een Huiskamer, Verkleind naar 88%
Mark Manders, Fragment van een Huiskamer, Verkleind naar 88% (2001)
, Fragment van een Huiskamer, Verkleind naar 88% (2001)
Fragment van een Huiskamer, Verkleind naar 88%
Mark Manders,
, Fragment van een Huiskamer, Verkleind naar 88% (2001)
Uitkijkend over het water staan twee figuren die doen denken aan de archaïsche Griekse kouroi. Ze bevinden zich aan de rand van het Tegelbergplein op het eiland Sporenburg. De beelden staan op een tafel, erachter staat een leunstoel en voor de tafel staat een ‘dubbele emmer’. De scène is een kopie in gietijzer van een fragment uit ‘Zelfportret als Gebouw’, een veelomvattend werk waar Manders sinds 1986 aan werkt. Het is een fictief gebouw dat voortdurend aan verandering onderhevig is, en waarvan de inrichting fungeert als middel om ervaringen, herinneringen, verlangens en het onderscheid tussen feit en fictie op een poëtische wijze te analyseren en te ordenen.
De onderdelen waarmee het werk voor het Tegelbergplein is opgebouwd zijn vaste elementen binnen het oeuvre van Manders. Ook het principe van veranderende stilstand is hier aanwezig. De twee figuren zijn niet identiek, maar verbeelden twee opeenvolgende momenten van één en dezelfde figuur. Het minieme verschil in houding is te wijten aan ongeveer één seconde tijdsverschil. Hetzelfde geldt voor de emmer waarvan niet twee exemplaren zijn afgebeeld maar slechts één in twee momenten. In tegenstelling tot de figuren zijn deze twee momentopnamen in elkaar verweven. De verkleining van 88 procent is volgens de kunstenaar eerder voelbaar dan zichtbaar en werkt daarom vervreemdend. Toen Manders het ontwerp voor het plein had gezien besloot hij om het beeld aan de rand te plaatsten, waardoor het zich op die manier eerder zou gedragen als een bezoeker, terwijl tegelijkertijd de leegte van het plein niet zou worden doorbroken.
Bemiddelaarsrol
-