Kunstwerken

E-volver

E-volver
Erwin Driessens, Maria Verstappen, E-volver (2006)
, E-volver (2006)
E-volver
Erwin Driessens, Maria Verstappen, E-volver (2006)
, E-volver (2006)
Voor de interactieve beeld-kweekmachine ‘E-volver’ ontwikkelden Driessens en Verstappen software die artificiële ‘organismen’ genereert, die elk bestaan uit dertien genen die gezamenlijk bepalen hoe een organisme zich gedraagt op het beeldscherm. De genen lezen de eigenschappen van de acht omringende pixels en vertellen het organisme wat te doen met de pixel waarop hij staat en naar welke pixel over te stappen. Zo ontstaan veelkleurige, bewegende patronen die doen denken aan kosmische of juist microscopische processen.
Driessens en Verstappen bepaalden dat elk beeld uit acht organismen tegelijk kan bestaan. Elk beeld is als een tuin, waarin acht gekweekte plantjes hun gang mogen gaan. Toeschouwers kunnen via het computerprogramma invloed uitoefenen op de visuele patronen: zij kunnen één van de vier pixeltuinen uitschakelen door het touchscreen aan te raken, waardoor de genen van dat beeld worden gedevalueerd. Tegelijkertijd worden de genen van de drie overlevende pixeltuinen opgewaardeerd. Zo evolueert een groep organismen die eigenschappen bezitten die het meest aangename collectieve beeld genereren. Totdat de computer zich ‘reset’, en het proces weer van voren af aan begint.
‘E-volver’ weerspiegelt de complexiteit van het biochemisch universum. Zelforganiserende processen zoals groei en evolutie worden met ‘E-volver’ op zintuiglijk niveau ervaarbaar gemaakt. Tegelijkertijd verschaft het een esthetisch genoegen. Het is daarmee een prachtig voorbeeld geworden van een kunstwerk waar het raakvlak tussen beeldende kunst en wetenschap optimaal is verbeeld.
Bemiddelaarsrol
-