Kunstwerken

De Strip

De Strip
Jeanne van Heeswijk, De Strip (2002)
, De Strip (2002)
Tussen 1995 en 2007 werkte Jeanne van Heeswijk (1965) voor de gemeente Vlaardingen aan het kunstproject ‘Until We Meet Again’. Een Onderdeel daarvan was ‘De Strip’, een project waarin bewoners van de Westwijk werden betrokken bij de grote veranderingen die de wijk tot 2005 onderging. ‘De Strip’ verwijst naar een winkelstrip in de Westwijk waar in 2002 en 2003, in samenwerking met Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, een aantal tentoonstellingen plaatsvonden in leegstaande winkels. Van Heeswijks projecten kenmerken zich door sociale betrokkenheid. Het doel is het scheppen van nieuwe publieke (ontmoetings-)ruimtes of bestaande ruimtes hiertoe omvormen. Ook in Westwijk moedigde Van Heeswijk de bewoners aan te participeren in het kunstproject en mee te denken over de ontwikkeling van de wijk. Kunst hoeft daarbij niet een materieel object te zijn, maar vormt het instrument om communicatie mogelijk te maken, hetgeen uiteindelijk kan leiden tot bewustwording van de eigen cultuur. Van Heeswijk omschreef ‘Until We Meet Again’ ook wel als een vorm van ‘urban curating’: het creëren van een open dialoog, communicatie en collectieve actie in een gemeenschap. De sleutel daartoe is volgens haar het scheppen van een goede infrastructuur. “En daarvoor moeten we continu teruggaan, steeds weer luisteren en het begrip scheppen dat de publieke ruimte een gedeelde ruimte is, waar ieder individu aan bijdraagt”. Van Heeswijk stelde dat het project geslaagd zou zijn als het proces dat zij in gang zette door de bewoners zelf in stand wordt gehouden en zij zichzelf overbodig heeft gemaakt.
Bemiddelaarsrol
-