Kunstwerken

De Overlevering van een Huis

De Overlevering van een Huis
Ida van der Lee, De Oplevering van een Huis (1996-1997)
, De Overlevering van een Huis (1997)
De Overlevering van een Huis
Ida van der Lee, De Oplevering van een Huis (1996-1997)
, De Overlevering van een Huis (1997)
In onze wegwerpmaatschappij staan nog maar weinig mensen stil bij de sloop van een huis. Men is gewend aan een snel veranderende omgeving, waarin het ongewenste op achteloze wijze plaats maakt voor de toekomst. Af en toe kom je langs een huis waar de sloophamer zijn werk nog niet helemaal voltooid heeft, alleen de voorgevel is weg. Het bloemetjesbehang op de muren en het wapperende gordijntje uit een gapend gat op de eerste verdieping doen je ineens realiseren dat dit huis een levensverhaal heeft.
Ida van der Lee initieert en organiseert projecten waarbij ze inhaakt op de veranderingsprocessen die sloop en nieuwbouw in de landelijke en stedelijke omgeving met zich meebrengen. In haar projecten besteedt ze aandacht aan de emoties, herinneringen en cultuurhistorische waarden die verbonden zijn aan een gebouw. ‘De Overlevering van een Huis’ in Breukelen was het eerste project uit die reeks. Het bestond uit de zorgvuldige ontleding en afbraak van een oud daglonerhuisje, dat het veld moest ruimen voor nieuwbouw. In verschillende fasen legde Van der Lee karakteristieke delen van het huisje bloot, creëerde nieuwe vormen met het afbraakmateriaal en ‘cremeerde’ tenslotte de schoorsteen. Dit hele proces werd op foto en film gedocumenteerd. Van der Lee maakte hiermee duidelijk dat veel in onze omgeving vaak lukraak verdwijnt, terwijl sloop, behalve materialen, ook herinneringen bloot geeft. Om die reden bezit deze overgangsfase voor haar juist veel kwaliteiten. Ze pleit dan ook om het verdwijnen een ‘identiteit’ te geven, als strategie om met verandering om te gaan.
Bemiddelaarsrol
-