Kunstwerken

De Ontmoetingstuin

De Ontmoetingstuin
Frank Bruggeman, De Ontmoetingstuin (2012)

Fotografie door: www.frankbruggeman.com

, De Ontmoetingstuin (2012)
De Ontmoetingstuin
Frank Bruggeman, De Ontmoetingstuin (2012)
, De Ontmoetingstuin (2012)
Onder de naam de Wijk van je Leven werden in Puttershoek woningen en voorzieningen gerealiseerd voor alle leeftijdscategorieën en bevolkingsgroepen. In een vroeg stadium van de bouw werd in samenwerking met SKOR een kunstproject ontwikkeld dat deel moest uitmaken van het concept van de wijk. Doel van het kunstproject (bestaande uit meerdere afzonderlijke kunstprojecten) was om de bewoners van de wijk zoveel mogelijk bij de wijk te betrekken en te verbinden met elkaar en hun leefomgeving.
Frank Bruggeman ontwierp voor de ‘Wijk van je Leven’ een ontmoetingstuin.
Participatie van de bewoners en de omliggende scholen, alsmede samenwerking met de natuurorganisatie Hoekschewaards Landschap, waren hierbij het uitgangspunt. Het ontwerp toont een staalkaart van de botanische omgeving, een hedendaagse heemtuin met zowel wilde als cultuurplanten.
Het werk van Bruggeman kenmerkt zich door een fascinatie voor de natuur. Planten en bloemen vormen voor hem de basis voor onderzoek en experimenten die uitmonden in ruimtelijke installaties: zogenaamde ‘flowerpieces’ of ‘plantscapes’. Het ultieme kunstwerk is in de ogen van Bruggeman een tuin: “Daarin komt alles samen, nog meer dan in een installatie”.
Bemiddelaarsrol
SKOR