Kunstwerken

Broken Circle. Spiral Hill

Broken Circle. Spiral Hill
Robert Smithson, Broken Circle. Spiral Hill (1971)
, Broken Circle. Spiral Hill (1971)
De Amerikaanse land art-kunstenaar Robert Smithson (1938-1973) kwam in 1971 naar Nederland om in het kader van de vooruitstrevende tentoonstelling ‘Sonsbeek Buiten de Perken’ een land art-project te realiseren. Zijn oog viel op het hoogveengebied in Drenthe. In een zandgroeve tussen Weerdinge en Emmerschans vond hij de locatie waar hij zijn ‘Broken Circle. Spiral Hill’ realiseerde. Dit werk – dat sinds de eerste oplevering in 1971 al verschillende keren werd gerestaureerd – is een uniek kunstwerk in Nederland omdat het één van de weinige land art-projecten van Smithson is die zijn blijven bestaan.
De land art ontstond als kunststroming in de Verenigde Staten aan het begin van de jaren zestig, maar ook enkele Europese kunstenaars sloten zich erbij aan. Robert Smithson werd in de Verenigde Staten een belangrijke representant van de stroming. Een ander beroemd werk van hem is de ‘Spiral Jetty’ in het Great Salt Lake in Utah. Hoewel land art een verzamelterm is geworden voor een groot aantal verschillende soorten kunstwerken zoals ‘process art’, ‘ecological art’ en ‘environmental art’, kan als algemene tendens worden opgemerkt dat alle kunstenaars zochten naar een context voor kunst buiten het reguliere, museale circuit. Op zoek naar een nieuwe definitie van kunst vonden deze kunstenaars in de natuur een nieuw referentiekader dat hen in staat stelde zich af te zetten tegen de gevestigde, museale cultuur.
Bemiddelaarsrol
-