Kunstwerken

Bieslandhof

Bieslandhof
Lino Hellings en Yvonne Dröge Wendel, Bieslandhof (2006)
, Bieslandhof (2006)
Bieslandhof
Lino Hellings en Yvonne Dröge Wendel, Bieslandhof (2006)
, Bieslandhof (2006)
Verpleeghuis de Bieslandhof in Delft is een zorginstelling waarin ouderdom en dementie niet als een ziekte of probleem worden benaderd maar als een levensfase met een kwaliteit die een eigen omgeving en vormgeving behoeft.
Deze benadering vormde ook het uitgangspunt voor het kunstproject in de Bieslandhof van Lino Hellings en Yvonne Dröge-Wendel. Dröge-Wendel richt zich in haar werk op de relatie tussen mens en object, terwijl Hellings de samenhang tussen ‘ding’ en ‘omgeving’ observeert met een ongeleide blik, op zoek naar een detail dat als aanleiding kan dienen voor een beeldende ingreep. Voor de Bieslandhof onderzochten ze hoe ze aansluiting konden vinden bij de bewoners, door te zoeken naar wat hen aanspreekt in plaats van uit te gaan van wat een demente patiënt niet kan. Ze ontwikkelden drie viltworkshops waarin ze de behoeften en voorkeuren, kwaliteiten en capaciteiten van de bewoners onderzochten. Het ging daarbij niet om prestatie of productie maar om kennis te maken en deel uit te maken van het leven in een verpleeghuis. De workshops vormden de basis voor een volgende fase, die als leidraad had: ‘Als kunst een emotionele prothese is, wat is dan het gebrek?’. Het project werd uiteindelijk in 2008 afgerond met het ontwerp en de uitvoering van een ‘reiservaring’: een interieur dat refereert aan een trein, bus of schip. Wanneer de gebruiker plaatsneemt in het interieur, beweegt hij of zij door een landschap en door de tijd, gecreëerd door een samenspel van licht, geluid, beeld en luchttoevoer. (www.bies.nu)
Bemiddelaarsrol
SKOR