Kunstwerken

Annie / Barbie

Annie / Barbie
Hans van Houwelingen, Annie / Barbie (2002)
, Annie / Barbie (2001)
Annie / Barbie
Hans van Houwelingen, Annie / Barbie (2002)
, Annie / Barbie (2001)
Vloerontwerpen zijn een inmiddels vaak beoefend genre binnen de kunst in de openbare ruimte, een beeldende toepassing die naadloos in het gebouw opgaat. Soms echter tè naadloos als het originele plan van de kunstenaar letterlijk onder de voet wordt gelopen en verwordt tot niet meer dan decoratieve aankleding. Dit geldt echter niet voor de vloer die Hans van Houwelingen (1957) ontwierp voor kinderwinkelcentrum Het Drakennest in Amersfoort.
‘Door met criteria te werken die de openbare ruimte stelt, ontstaat tegelijkertijd de mogelijkheid het begrip autonome kunst op te rekken,’ aldus Van Houwelingen. Met zijn vloer voor Het Drakennest is hij hierin geslaagd. Van Houwelingen ontwierp een marmeren mozaïekvloer met de afbeeldingen van twee kinderhelden: Barbie en Annie M.G. Schmidt. De twee vrouwen liggen kop aan kop in elkaars verlengde en zijn ieder acht meter lang. Door hen samen in deze op commercie gerichte omgeving tegenover elkaar te plaatsen, ontstaat een beeld dat zich kritisch verhoudt tot zijn omgeving, producent en consument, maar dat ook door kinderen wordt begrepen.
Bemiddelaarsrol
-