Bemiddelaarsprofiel

Projectoraat

Castellum Fectio. Fotografie door Eric Klarenbeek, Maartje Dros
Warm Koud. Fotografie door Gert Jan van Rooij
Boerenverstand (2007-2008). Fotografie door Wout Hoogendijk
Ervaren adviseur, initiator, curator en producent van tijdelijke en permanente kunstprojecten. Projectoraat adviseert opdrachtgevers over de inhoudelijke, technische en juridische procesgang van kunstopdrachten voor de openbare ruimte, en fungeert hierbij als een intermediair tussen opdrachtgever en kunstenaar. Projectoraat werkt in opdrachtsituaties samen met architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, tuinarchitecten en kunstenaars. Beeldend kunstenaars en ontwerpers worden ingezet als onderzoeker, als vrijdenker of als medeontwerper om een ruimte, gebied op plek te verbijzonderen en daarmee een meerwaarde te genereren. Projectoraat wil zich naast het ontwikkelen van kunst voor de openbare ruimte ook richten op curatorschap van tijdelijke en interdisciplinaire projecten, het ontwikkelen van ontwerpen en producten, en het schrijven en produceren van publicaties. Algemener geformuleerd wil Projectoraat ruimte bieden voor inspiratie en experiment.

Selectie kunstwerken