DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.

Blog

Een beeldenpark in de winter

29/03/2016 door Sietske Roorda

Bruisend Nederland

27/01/2016 door Niels van Maanen

De nijntjeficatie van Nederland

27/01/2016 door Jeroen Boomgaard

Arm ding

27/01/2016 door Niels van Maanen

Publieke identiteiten

14/01/2016 door Sietske Roorda

Twitter Feed

Partners

partners_stroom partners_publiekgemaakt partners_open partners_mondriaanfonds partners_kunstenpunt partners_cultureelefgoedpartners_afk rietveld sandberg uva


A-Z

KUNSTwerkt

Steeds meer ondernemers, organisaties en overheden zoeken naar nieuwe wegen om tot innovaties te komen. Kunstenaars kunnen daarbij een rol van betekenis spelen. KUNSTwerkt stimuleert kunstenaars, wetenschappers en opdrachtgevers om over de eigen grenzen heen te kijken en gezamenlijk tot (de uitvoering van) nieuwe ideeën te komen. Ook in de openbare ruimte.
1.

Titel project: Holodeck, Opdrachtgever: Rijnstate Ziekenhuis, Kunstenaar(s): Erik Odijk, Locatie: Arnhem, Jaar: 2016, Type project: Installaties; Land Art., Type opdrachtgever: Gezondheidszorg

Bij een omvangrijk bouwproject van het Rijnstate Ziekenhuis werd Erik Odijk ingeschakeld bij het ontwerp van de verbindingsgang tussen oudbouw en nieuwbouw. In dit ziekenhuis wordt ervan uitgegaan dat een met aandacht vormgegeven omgeving positieve invloed heeft op het welbevinden van de patiënt. Met als referentie de Sciencefiction-serie Star Trek ontwierp Erik Odijk een ‘Holodeck’, een ruimte die ontsnapping van de fantasie naar een andere werkelijkheid mogelijk maakt. Hij realiseerde een bijzondere sfeer met afbeeldingen van korstmossen die hij printte en etste op de glazen panelen van de gang. De gang biedt zicht op een aangrenzende glooiende tuin die hij inrichtte met warmgekleurde zandsoorten, Veluwse zwerfkeien bijzondere gewassen. Zo is de toegangsroute naar het nieuwe Oncologisch Centrum, het Vasculair Centrum en de Polikliniek Interne Geneeskunde van nauwe verbindingsgang tot een Healing Environment geworden.

Holodeck. Fotografie door Erik Odijk
2.

Titel project: Balance, Opdrachtgever: TenneT, Kunstenaar(s): Andreas Hetfeld, Locatie: TenneT hoofdkantoor op Arnhems Buiten, Jaar: 2016, Type project: Installaties., Type opdrachtgever: (Non-profit) organisatie/onderneming

TenneT wil dat de core-business van het bedrijf zichtbaar en beleefbaar wordt voor elke bezoeker van de Arnhemse vestiging. KUNSTwerkt vertaalde dit in een kunstopdracht bij de entree, die aan Andreas Hetfeld werd voorgelegd. Hij ziet parallellen tussen de voedselvoorziening in energiebanen en vertakkingen van een boom en de kabels en verbindingen waarmee TenneT huishoudens van energie voorziet. Dat vormt de basis voor een ontwerp dat in maart 2016 is gerealiseerd.

Balance.
3.

Titel project: Energetic City 2050, Opdrachtgever: Alliander, Kunstenaar(s): Ida van der Lee, Robbert van der Horst, Locatie: Gele Rijdersplein, Arnhem, Jaar: 2012, Type project: Buurtprojecten/community art/participatieprojecten; Festivals/manifestaties; Installaties; Tijdelijke projecten., Type opdrachtgever: (Non-profit) organisatie/onderneming

Alliander gelooft dat stadsbewoners in de toekomst zelf de hoofdrol gaan spelen in hun energievoorziening. Om Arnhemmers van die ontwikkeling te overtuigen, organiseerde Alliander het festival ‘Energetic City 2050′. De organisatie zocht naast wetenschappers ook kunstenaars die de essentie van een aantal toekomstvisies voor een breed publiek beleefbaar konden maken. Ida van der Lee ontwierp de Energie Coöperatie om mensen op een speelse manier bewust te maken van hun spirituele energievermogens. Robbert van der Horst ontwierp de Catalyst, een metershoge constructie waarmee bezoekers samen een kleine idyllische wereld in stand kunnen houden.

De Catalyst (2012).
Zie hier alle projecten van deze bemiddelaar

Bedrijfsnaam:
KUNSTwerkt

Contactpersoon:
Erna aan de Stegge

Adres:
Vossenstraat 6
6811 JL

Plaats:
Arnhem

Land:
Nederland

T: 0263519029
E: erna.aandestegge@cultuurmijoost.nl

www.kunstwerktgelderland.nl

Zie hier alle projecten van deze bemiddelaar