DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.

Blog

Een beeldenpark in de winter

29/03/2016 door Sietske Roorda

Bruisend Nederland

27/01/2016 door Niels van Maanen

De nijntjeficatie van Nederland

27/01/2016 door Jeroen Boomgaard

Arm ding

27/01/2016 door Niels van Maanen

Publieke identiteiten

14/01/2016 door Sietske Roorda

Twitter Feed

Partners

partners_stroom partners_publiekgemaakt partners_open partners_mondriaanfonds partners_kunstenpunt partners_cultureelefgoedpartners_afk rietveld sandberg uva


A-Z

Joost van Hezewijk

Mijn werkzaamheden als landschapsarchitect en als beeldend kunstenaar stellen mij in staat om vanuit diverse invalshoeken te bemiddelen. Naast het begeleiden van kunstopdrachten, ontwikkel ik ook beleidsvisies voor de langere termijn (masterplannen). Het accent ligt daarbij op het totstandbrengen van een vruchtbare wisselwerking tussen ruimtelijke ordening en beeldende kunst. Als bemiddelaar (o.a. voor Rijksgebouwendienst, diverse gemeentes en Kunst en Bedrijf) heb ik ruime ervaring opgedaan in het initiëren en begeleiden van kunstopdrachten. Daarbij is het de uitdaging om in samenspraak met alle betrokkenen te komen tot een passende locatie, een prikkelende opdrachtomschrijving, een geschikte kunstenaar en een aansprekend resultaat. Ik ben goed bekend met de artistiek-inhoudelijke, procesmatige en financiële aspecten van een kunstopdracht. Mijn kennis van het metier en mijn overredingskracht om iedereen deelgenoot te maken van het artistieke avontuur zijn daarbij onmisbaar gebleken.
1.

Titel project: Het Elastisch Perspectief, Opdrachtgever: Gemeente Barendrecht, OMMIJ (Ontwikkelingsmaatschappij Midden-IJsselmonde), Provincie Zuid-Holland, TV Rijnmond, Kunstenaar(s): Gilles Frenken, Lilian Roosenboom, Jeroen Doorenweerd, Guido Geelen, Hieke Luik, Maarten de Reus, Romy Finke, Sjaak Langenberg, Ronald van Tienhoven, Marry Overtoom, Orgacom, Kamiel Verschuren, Erik Buijs, Axel en Helena van der Kraan, Wim Geeven, Tilmann Eberwein, DRFTWD OFFICE / Arno van der Mark, Gijs Assmann, Jeroen Hoogstraten, Anne Karin ten Bosch, Anne Wenzel, Tanja Smeets, Alexandra Roozen, Next Architects, Korrie Besems, Hans Wilschut, Stern / Den Hartog & De Vries, Locatie: Carnisselande, Barendrecht, Jaar: 2012, Type project: Autonome/monumentale sculpturen; Installaties; Stedenbouwkundige-/gebiedsontwikkelingsprojecten., Type opdrachtgever: Overheid

Van 1997 tot 2012 is in Barendrecht de Vinexlocatie Carnisselande aangelegd. In het voortraject heeft de gemeente een masterplan voor een parallel kunstprogramma laten ontwikkelen door Bureau Cor (bestaande uit Joost van Hezewijk en Albert Kliest). Een dergelijk langlopend masterplan dient om te gaan met onvoorspelbare ontwikkelingen. Het is geen statisch plan maar een dynamische visie op het meeliften van kunst bij het ontstaansproces van deze ‘Vinexiaanse subcultuur’ onder de rook van Rotterdam. Naast de ruimtelijke kant is de maatschappelijke component minstens zo interessant voor de beeldende kunst. In het masterplan zijn dan ook diverse aspecten van het openbare leven opgenomen als aanleiding; het plan krijgt daarmee meer diepgang en draagvlak. In de 15 jaar dat het masterplan richtinggevend was, zijn er 25 kunstopdrachten gerealiseerd: variërend van autonome uitingen (sculpturen, fotografische panelen en wandreliëfs) tot toegepaste ontwerpen voor bruggen en straatmeubiliair. Het hele proces is vastgelegd in een filmisch drieluik en een eindpublicatie.

Het Elastisch Perspectief (masterplan).
2.

Titel project: Exposure, Opdrachtgever: Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, ‘de Verbeelding, kunst landschap natuur’, NUON, Kunstenaar(s): Antony Gormley, Locatie: Markerwaarddijk, Lelystad, Jaar: 2010, Type project: Autonome/monumentale sculpturen; Installaties; Land Art., Type opdrachtgever: Overheid

Landschapskunst is een speerpunt van het kunstbeleid in de provincie Flevoland. In 2002 wilde de provincie een zesde landschapskunstwerk realiseren en heeft Joost van Hezewijk als bemiddelaar aangetrokken. Er is gekozen voor een ongewone locatie in het stedelijk landschap van Lelystad. Voor de kust ligt een dijklichaam dat de zuidrand van de Markerwaard had moeten worden. Als je die dijk oploopt overzie je de polder, het IJsselmeer en het silhouet van Lelystad-Haven. Het kunstwerk diende niet alleen het gevecht aan te gaan met de grote landschappelijke krachten, maar moest ook reageren op de stedelijke machinerie van Lelystad aan het water. Antony Gormley ontwierp Exposure, een gigantische hurkende man (25 meter hoog), die net als een hoogspanningsmast is opgebouwd uit stalen hoekprofielen. De man hurkt op het einde van de dijk en kijkt mijmerend uit over het water. Wanneer je de dijk afloopt lost gaandeweg het silhouet van de man op in een schijnbaar chaotisch web van stalen lijnen. Het immense beeld roept een gevoel van nietigheid bij de beschouwer op en appelleert daarmee aan het Sublieme. Daarmee schaart het werk zich in de traditie van de barokke tuinkunst en de land art.

Exposure (2010).
Zie hier alle projecten van deze bemiddelaar

Bedrijfsnaam:
Joost van Hezewijk

Contactpersoon:
Joost van Hezewijk

Adres:
Rodenrijselaan 47-B
3037 XD

Plaats:
Rotterdam

Land:
Nederland

T: 010-4670045
E: joost.vanhezewijk@telfort.nl

Zie hier alle projecten van deze bemiddelaar